• آزمایشات دوره ای تشخیص و پیشگیری

  • 25 اردیبهشت ، 1397

تشخیص و درمان بسیاری از بیماری های پوستی منوط به انجام دقیق آزمایشات می باشد، پزشکان متبحر تنها پس از تجویز آزمایشات دقیق به تشخیص و تجویز درمان مناسب روی می آورند.

ثبت نظر :