• اثر رژیم گیاهی بر پوست چیست؟

  • 22 اردیبهشت ، 1397

🔴میان پوست افرادی که رژیم غذایی گیاه خواری دارند و افرادی که از تمام مواد غذایی استفاده می کنند، تفاوت وجود دارد.

🔴 افراد گیاه خوار، شبیه افرادی که به شدت به سیگار معتاد هستند، پوستی خسته و زرد رنگ دارند. 

🔴از آنجائیکه رژیم گیاهی بیشتر شامل میوه ها، سبزیجات، آجیل و حبوبات است، افرادی که از این رژیم ها پیروی می کنند ممکن است دچار کمبود پروتئین (بلوک های ساختمانی برای پوست) شوند. 

جهت دریافت بهترین رژیم های غذایی به پزشکان متخصص مراجعه نمایید.

skinup ابزار ضروری و کاربردی پزشکان

ثبت نظر :