• ارتباط دیابت و مشکلات پوستی

  • 25 اردیبهشت ، 1397

افرادی که مبتلا به دیابت بیش از  دیگران نسبت به پوست خود  باید حساس باشند.

ثبت نظر :